خدمات شهری

انبار و سوله

مساجد و مکان مذهبی

خوابگاه

شرکت های تعاونی

مجتمع مسکونی

مراکز تجاری

مراکز خیریه

مراکز رفاهی تفریحی

پارگینگ

پلیس

پمپ بنزین

پارک و فضای سبز

در دسته خدمات شهری چند کسب و کار در میناب فعالیت میکنند ؟

در آی میناب 106 کسب و کار در دسته خدمات شهری در شهرستان میناب ثبت شده است

بهترین کسب و کار های خدمات شهری در میناب کدامند ؟

بهترین و پرطرفدار ترین کسب و کار های دسته خدمات شهری شامل است.

زیر دسته بندی های خدمات شهری شامل چه دسته هایی میشود ؟

شامل دسته هایی همچون , انبار و سوله , مساجد و مکان مذهبی , خوابگاه , شرکت های تعاونی , مجتمع مسکونی , مراکز تجاری , مراکز خیریه , مراکز رفاهی تفریحی , پارگینگ , پلیس , پمپ بنزین , پارک و فضای سبزاست.