پارچه سرا

در دسته پارچه سرا چند کسب و کار در میناب فعالیت میکنند ؟

در آی میناب 27 کسب و کار در دسته پارچه سرا در شهرستان میناب ثبت شده است

بهترین کسب و کار های پارچه سرا در میناب کدامند ؟

بهترین و پرطرفدار ترین کسب و کار های دسته پارچه سرا شامل پارچه سرای اسدی , پارچه سرای کمالی و پارچه سرا و چادری ثنا است.

چطور نزدیک ترین کسب و کار دسته پارچه سرا را به خودم پیدا کنم؟

با استفاده از دکمه های نمایش در نقشه و نزدیک ترین کسب و کار میتوانید کسب و کار های دسته پارچه سرا را پیدا کنید.