خدمات منزل

تخلیه چاه

تعمیر لوازم خانگی

تعمیر مبل

خدمات نظافتی

خشکشویی

سمساری

قالیشویی

کلید سازی

در دسته خدمات منزل چند کسب و کار در میناب فعالیت میکنند ؟

در آی میناب 52 کسب و کار در دسته خدمات منزل در شهرستان میناب ثبت شده است

بهترین کسب و کار های خدمات منزل در میناب کدامند ؟

بهترین و پرطرفدار ترین کسب و کار های دسته خدمات منزل شامل است.

زیر دسته بندی های خدمات منزل شامل چه دسته هایی میشود ؟

شامل دسته هایی همچون , تخلیه چاه , تعمیر لوازم خانگی , تعمیر مبل , خدمات نظافتی , خشکشویی , سمساری , قالیشویی , کلید سازیاست.