کارخانه ها

در دسته کارخانه ها چند کسب و کار در میناب فعالیت میکنند ؟

در آی میناب 7 کسب و کار در دسته کارخانه ها در شهرستان میناب ثبت شده است

بهترین کسب و کار های کارخانه ها در میناب کدامند ؟

بهترین و پرطرفدار ترین کسب و کار های دسته کارخانه ها شامل کارخانه شن و ماسه , کارخانه یخسازی ضیاء و قایق سازی شاهین است.

چطور نزدیک ترین کسب و کار دسته کارخانه ها را به خودم پیدا کنم؟

با استفاده از دکمه های نمایش در نقشه و نزدیک ترین کسب و کار میتوانید کسب و کار های دسته کارخانه ها را پیدا کنید.