تکنیک ابزار

تکنیک ابزار

مالک : دایری زاده
تلفن : 0930***6341
آدرس : بلوار امام خمینی رو به روی کوچه صد و سیزدهم جنب مرغ گرم صادقی (محله پاکوه)
شرح : ابزار و رنگ
به اشتراک گذاری این کسب و کار
اطلاعات بیشتری دارید ؟ ویرایش کنید
یک ماه پیش بروزرسانی شده
نظر شما : بدون نظر
👌فوق العاده بود
🤩ظاهرش زیبا بود
😕ناراضی بودم
😋خوشمزه بود
😍عاشقش شدم
😴معطل شدم
😵تعطیل بود
😊حرف نداره


تماس
آدرس