انتشارات

تایپ و کپی

روزنامه فروشان

صحافی

لوازم و تحریر

مهر و پلاک

کتاب و مجله

در دسته انتشارات چند کسب و کار در میناب فعالیت میکنند ؟

در آی میناب 39 کسب و کار در دسته انتشارات در شهرستان میناب ثبت شده است

بهترین کسب و کار های انتشارات در میناب کدامند ؟

بهترین و پرطرفدار ترین کسب و کار های دسته انتشارات شامل است.

زیر دسته بندی های انتشارات شامل چه دسته هایی میشود ؟

شامل دسته هایی همچون , تایپ و کپی , روزنامه فروشان , صحافی , لوازم و تحریر , مهر و پلاک , کتاب و مجلهاست.