سالن دال فیت

مالک : دال خال
تلفن : 0939***9990
آدرس : محله شهرک المهدی , بلوار قائم , جنب پایگاه مقاومت بسیج انصار المهدی
به اشتراک گذاری این کسب و کار
اطلاعات بیشتری دارید ؟ ویرایش کنید
چهار روز پیش بروزرسانی شده
نظر شما : بدون نظر
👌فوق العاده بود
🤩ظاهرش زیبا بود
😕ناراضی بودم
😋خوشمزه بود
😍عاشقش شدم
😴معطل شدم
😵تعطیل بود
😊حرف نداره


تماس
آدرس