سالن آمفی تئاتر

سالن آمفی تئاتر

آدرس : محله 33 دستگاه , بلوار معلم , ابتدای بلوار انتهای کوچه دوم
شرح : زنده یاد هنرمند ابراهیم زارعی
به اشتراک گذاری این کسب و کار
اطلاعات بیشتری دارید ؟ ویرایش کنید
سه هفته پیش بروزرسانی شده
نظر شما : بدون نظر
👌فوق العاده بود
🤩ظاهرش زیبا بود
😕ناراضی بودم
😋خوشمزه بود
😍عاشقش شدم
😴معطل شدم
😵تعطیل بود
😊حرف نداره


تماس
آدرس