تابلوسازی خامس آل عبا

تابلوسازی خامس آل عبا

تلفن : 0937***6585
آدرس : محله شه مرادی , بلوار میناب به بندر تیاب , مسیر رفت بعد از دمپایی فروشی ایلیا و آژانس میثاق
شرح : پارچه نویسی - دیوار نویسی - چاپ عکس - پرس کارت و ...
به اشتراک گذاری این کسب و کار
اطلاعات بیشتری دارید ؟ ویرایش کنید
یک ماه پیش بروزرسانی شده
نظر شما : بدون نظر
👌فوق العاده بود
🤩ظاهرش زیبا بود
😕ناراضی بودم
😋خوشمزه بود
😍عاشقش شدم
😴معطل شدم
😵تعطیل بود
😊حرف نداره


تماس
آدرس