آزمایشگاه

در دسته آزمایشگاه چند کسب و کار در میناب فعالیت میکنند ؟

در آی میناب 5 کسب و کار در دسته آزمایشگاه در شهرستان میناب ثبت شده است

بهترین کسب و کار های آزمایشگاه در میناب کدامند ؟

بهترین و پرطرفدار ترین کسب و کار های دسته آزمایشگاه شامل آزمایشگاه سینا , آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه دکتر قیصری است.

چطور نزدیک ترین کسب و کار دسته آزمایشگاه را به خودم پیدا کنم؟

با استفاده از دکمه های نمایش در نقشه و نزدیک ترین کسب و کار میتوانید کسب و کار های دسته آزمایشگاه را پیدا کنید.