میوه سرای پائیزه

میوه سرای پائیزه

مالک : رحیمی
تلفن : 0936***8713
آدرس : محله پشته کنتکان , بلوار خلیج فارس , سمت راست رو به روی دو راهی بهمنی جنب کوچه چهلم
شرح : عرضه میوه های چهارفصل و استوایی
به اشتراک گذاری این کسب و کار
اطلاعات بیشتری دارید ؟ ویرایش کنید
یک ماه پیش بروزرسانی شده
نظر شما : بدون نظر
👌فوق العاده بود
🤩ظاهرش زیبا بود
😕ناراضی بودم
😋خوشمزه بود
😍عاشقش شدم
😴معطل شدم
😵تعطیل بود
😊حرف نداره


تماس
آدرس