برنج سرای ولیعصر

برنج سرای ولیعصر

مالک : زاهدی و غفوری
آدرس : محله جوباریکو , بلوار ولی عصر , نبش کوچه هشتم
به اشتراک گذاری این کسب و کار
اطلاعات بیشتری دارید ؟ ویرایش کنید
یک ماه پیش بروزرسانی شده
نظر شما : بدون نظر
👌فوق العاده بود
🤩ظاهرش زیبا بود
😕ناراضی بودم
😋خوشمزه بود
😍عاشقش شدم
😴معطل شدم
😵تعطیل بود
😊حرف نداره