برنج سرای زاهدی

برنج سرای زاهدی

مالک : زاهدی
تلفن : 0938***1925
آدرس : , جنب منبر لب رودخانه
شرح : برنج ایرانی - پاکستانی - هندی و روغن
به اشتراک گذاری این کسب و کار
اطلاعات بیشتری دارید ؟ ویرایش کنید
یک ماه پیش بروزرسانی شده
نظر شما : بدون نظر
👌فوق العاده بود
🤩ظاهرش زیبا بود
😕ناراضی بودم
😋خوشمزه بود
😍عاشقش شدم
😴معطل شدم
😵تعطیل بود
😊حرف نداره


تماس
آدرس