برنج سرای ذاکری

برنج سرای ذاکری

مالک : ذاکری
تلفن : 0917***5840
آدرس : محله حکمی , بلوار میناب به بندر تیاب , مسیر رفت بعد از تعمیرگاه اتومبیل آسمان جنب ارزانسرای پمپرز میرزا
شرح : انواع برنج - ایرانی - هندی - پاکستانی و ...
به اشتراک گذاری این کسب و کار
اطلاعات بیشتری دارید ؟ ویرایش کنید
یک ماه پیش بروزرسانی شده
نظر شما : بدون نظر
👌فوق العاده بود
🤩ظاهرش زیبا بود
😕ناراضی بودم
😋خوشمزه بود
😍عاشقش شدم
😴معطل شدم
😵تعطیل بود
😊حرف نداره


تماس
آدرس