نانوایی آریایی

نانوایی آریایی

مالک : سعید ایران مهر
تلفن : 0917***1602
آدرس : بلوار ساحلی جنب بازار ماهی فروشی (محله 33 دستگاه)
شرح : تافتون
به اشتراک گذاری این کسب و کار
اطلاعات بیشتری دارید ؟ ویرایش کنید
دو ماه پیش بروزرسانی شده
نظر شما : بدون نظر
👌فوق العاده بود
🤩ظاهرش زیبا بود
😕ناراضی بودم
😋خوشمزه بود
😍عاشقش شدم
😴معطل شدم
😵تعطیل بود
😊حرف نداره


تماس
آدرس