نانوایی تافتون

نانوایی تافتون

مالک : اسماعیل ریاضی
آدرس : محله شهرک خلیج فارس , بلوار معلم , انتهای بلوار جنب سوپرمارکت
به اشتراک گذاری این کسب و کار
اطلاعات بیشتری دارید ؟ ویرایش کنید
سه هفته پیش بروزرسانی شده
نظر شما : بدون نظر
👌فوق العاده بود
🤩ظاهرش زیبا بود
😕ناراضی بودم
😋خوشمزه بود
😍عاشقش شدم
😴معطل شدم
😵تعطیل بود
😊حرف نداره


تماس
آدرس