قنادی ماه بانو (زهوکی)

قنادی ماه بانو (زهوکی)

مالک : میردادی
آدرس : بلوار شهید سردار سلیمانی بعد از اتوگالری ابوذر جنب لوازم خانگی جوان (زهوکی)
شرح : شعبه زهوکی
به اشتراک گذاری این کسب و کار
اطلاعات بیشتری دارید ؟ ویرایش کنید
یازده روز پیش بروزرسانی شده
نظر شما : بدون نظر
👌فوق العاده بود
🤩ظاهرش زیبا بود
😕ناراضی بودم
😋خوشمزه بود
😍عاشقش شدم
😴معطل شدم
😵تعطیل بود
😊حرف نداره


تماس
آدرس