مرغ گرم (شیخ آباد)

مرغ گرم (شیخ آباد)

مالک : جواد زارعی
تلفن : 0917***5801
شرح : دل _سنگدان_جگر
به اشتراک گذاری این کسب و کار
اطلاعات بیشتری دارید ؟ ویرایش کنید
دو هفته پیش بروزرسانی شده
نظر شما : بدون نظر
👌فوق العاده بود
🤩ظاهرش زیبا بود
😕ناراضی بودم
😋خوشمزه بود
😍عاشقش شدم
😴معطل شدم
😵تعطیل بود
😊حرف نداره


تماس
آدرس