سورنا طیور ایرانیان

سورنا طیور ایرانیان

تلفن : 0993***8651
آدرس : محله شهرک المهدی , بلوار قائم , نبش کوچه هفتم جنب خرازی تک
شرح : عرضه مرغ گرم
به اشتراک گذاری این کسب و کار
اطلاعات بیشتری دارید ؟ ویرایش کنید
دوازده روز پیش بروزرسانی شده
نظر شما : بدون نظر
👌فوق العاده بود
🤩ظاهرش زیبا بود
😕ناراضی بودم
😋خوشمزه بود
😍عاشقش شدم
😴معطل شدم
😵تعطیل بود
😊حرف نداره


تماس
آدرس