مرغ گرم طبیعت جنوب

مرغ گرم طبیعت جنوب

مالک : مهدی صادقی
آدرس : محله بازیاری , بلوار میناب به بندر تیاب , مسیر رفت جنب ویدئو کلوپ بازیاری
شرح : بال - جگر - سنگدان - سینه - ران
به اشتراک گذاری این کسب و کار
اطلاعات بیشتری دارید ؟ ویرایش کنید
یک ماه پیش بروزرسانی شده
نظر شما : بدون نظر
👌فوق العاده بود
🤩ظاهرش زیبا بود
😕ناراضی بودم
😋خوشمزه بود
😍عاشقش شدم
😴معطل شدم
😵تعطیل بود
😊حرف نداره


تماس
آدرس