لبنی و پروتیینی

در دسته لبنی و پروتیینی چند کسب و کار در میناب فعالیت میکنند ؟

در آی میناب 4 کسب و کار در دسته لبنی و پروتیینی در شهرستان میناب ثبت شده است

بهترین کسب و کار های لبنی و پروتیینی در میناب کدامند ؟

بهترین و پرطرفدار ترین کسب و کار های دسته لبنی و پروتیینی شامل دهکده پروتئین , سوپر پروتئین سورنا و سوپر پروتئین سورنا است.

چطور نزدیک ترین کسب و کار دسته لبنی و پروتیینی را به خودم پیدا کنم؟

با استفاده از دکمه های نمایش در نقشه و نزدیک ترین کسب و کار میتوانید کسب و کار های دسته لبنی و پروتیینی را پیدا کنید.