بدلیجات تک امین گالری

بدلیجات تک امین گالری

مالک : ترکی زاده
آدرس : بازار زیتون میناب ، طبقه : همکف ،لاین : جواهرات
به اشتراک گذاری این کسب و کار
اطلاعات بیشتری دارید ؟ ویرایش کنید
ده ماه پیش بروزرسانی شده
نظر شما : بدون نظر
👌فوق العاده بود
🤩ظاهرش زیبا بود
😕ناراضی بودم
😋خوشمزه بود
😍عاشقش شدم
😴معطل شدم
😵تعطیل بود
😊حرف نداره


تماس
آدرس