کبابی و جگرکی

در دسته کبابی و جگرکی چند کسب و کار در میناب فعالیت میکنند ؟

در آی میناب 29 کسب و کار در دسته کبابی و جگرکی در شهرستان میناب ثبت شده است

بهترین کسب و کار های کبابی و جگرکی در میناب کدامند ؟

بهترین و پرطرفدار ترین کسب و کار های دسته کبابی و جگرکی شامل کبابی 90 بی نظیر , کبابی نمونه و کبابی تنور است.

چطور نزدیک ترین کسب و کار دسته کبابی و جگرکی را به خودم پیدا کنم؟

با استفاده از دکمه های نمایش در نقشه و نزدیک ترین کسب و کار میتوانید کسب و کار های دسته کبابی و جگرکی را پیدا کنید.